Primăria Comunei
Curtuişeni
Înapoi la:HomeSunteţi la:LOCALIZARE
Selectaţi limba  
str. Principală, nr. 13 +40 0259 465032 primaria.curtuiseni@yahoo.com
 
 
 
 
 
 
Consultare
Taxe şi impozite
ON - LINE
Comuna noastra
Proiect
Comunicate de Presa

Consultare Taxe şi impozite  ON - LINE

Comuna noastra

ELABORARE DE STUDII TEHNICE ŞI PLANURI PENTRU CONSTRUIREA UNUI DRUM TRANSFRONTALIER PENÉSZLEK - CURTUIŞENI -VALEA LUI MIHAI

Comunicate de Presa

Localizare________Modificată în : 14.04.2011

Cadrul geografic

 

AŞEZARE
 

       Localitatea cea mai nordică a judetului Bihor si este situată la o distanţă de 70 km de municipiul Oradea. Comuna Curtuiseni este asezată pe partea stangă a Drumului Naţional DN19 ( Oradea - Satu Mare) având o suprafaţă de 6937 hectare si o populaţie stabilă de 3878 locuitori. Este constituită din satele: Curtuiseni si Vasad .

       Comuna Curtuiseni este aşezată în Câmpia Tisei, la contactul a celor două unităţi majore a acesteia: Câmpia Crişurilor şi Câmpia Nyírului. Câmpia Crişurilor are ca unitate nordică Câmpia sau Culoarul Ierului continuat şi pe teritoriul Ungariei (Érmelléki síkság). În cazul Câmpiei Nyírului comuna şi împrejurimile acestea intră în contact cu zonele periferice a subunităţilor Dél-Nyírség şi Délkelet-Nyírség, numit pe teritoriul României şi Câmpia Carei-Valea lui Mihai. Din zona etnografică a Ierului (Érmellék) pot fi amintite Dealurile Ierului (Viişoarei), Culoarul Barcăului, Câmpia Crasnei etc.
Din punct de vedere geologic se remarcă orizonturi tinere la suprafaţa, de vârstă cuaternar (nisip, argile) sau chiar din holocen (nisip şi pietrişuri), iar Panonianul apare pe suprafaţă numai în zona dealurilor Crasnei şi Barcăului. Ca şi în celelalte părţi ale Câmpiei de Vest şi în zona Ierului au avut loc mişcări de subsidenţă in pleistocen, dar intensitatea acestora au rămas sub celor din Câmpia Ecedului (unde a continuat procesul şi în holocen), care datorită acestor mişcări a captat dinspre culoarul Ierului râurile Someş şi Crasna (Enciclopedia Geografică a României - 1982).

 
Ultimele pagini vizitate de dvs: