Primăria Comunei
Curtuişeni
Înapoi la:HomeSunteţi la:RELIEFUL SI VEGETATIA
Selectaţi limba  
str. Principală, nr. 13 +40 0259 465032 primaria.curtuiseni@yahoo.com
 
 
 
 
 
 
Consultare
Taxe şi impozite
ON - LINE
Comuna noastra
Proiect
Comunicate de Presa

Consultare Taxe şi impozite  ON - LINE

Comuna noastra

ELABORARE DE STUDII TEHNICE ŞI PLANURI PENTRU CONSTRUIREA UNUI DRUM TRANSFRONTALIER PENÉSZLEK - CURTUIŞENI -VALEA LUI MIHAI

Comunicate de Presa

Relieful si Vegetatia________Modificată în : 14.04.2011

 

Relieful şi vegetaţia


     Comuna Curtuiseni este aşezată în Câmpia Tisei, la contactul a celor două unităţi majore a acesteia: Câmpia Crişurilor şi Câmpia Nyírului. Câmpia Crişurilor are ca unitate nordică Câmpia sau Culoarul Ierului continuat şi pe teritoriul Ungariei (Érmelléki síkság). În cazul Câmpiei Nyírului comuna şi împrejurimile acestea intră în contact cu zonele periferice a subunităţilor Dél-Nyírség şi Délkelet-Nyírség, numit pe teritoriul României şi Câmpia Carei-Valea lui Mihai. Din zona etnografică a Ierului (Érmellék) pot fi amintite Dealurile Ierului (Viişoarei), Culoarul Barcăului, Câmpia Crasnei etc.

 

 

Câmpia Nyírului (Carei- Curtuiseni - Valea lui Mihai)


     Este o câmpie înaltă situată între Culoarul Ierului şi graniţa româno-ungară. Este o fâşie strâmtă cu o lungime de cca. 60 km pornind de la nordul satului Diosig, până la ieşirea Crasnei din România. Lăţimile variază între 4 şi 15 km. Are o suprafaţă de numai 670 km2, dar face parte dintr-un areal mult mai larg (Nyírség) situat pe teritoriul Ungariei. Suprafaţa totală a unităţii este de cca. 8000 km2 şi este cuprins între Culoarul Ierului (în sud), valea Crasnei (în est), Tisei (nord) şi Keleti-főcsatorna (în vest). În cadrul acestor limite sunt şi câteva arii depresionare mlăştinoase, (Ecsedi-láp, Rétköz) care nu fac parte din unitatea strict definită, iar spre sud-vest trece treptat într-o câmpie înaltă şi netedă numită Hajdúság. Are mai multe unităţi ca: Közép-Nyírség, Löszös-Nyírség, Északkelet-Nyírség, Délkelet-Nyírség şi Dél-Nyírség, ultimele două intrând în contact direct cu unitatea de pe teritoriul României.
     Câmpia Carei-Valea lui Mihai(zona in care este situata si comuna Curtuiseni) este cea mai largă zona cu nisipuri eoliene din Transilvania. Nisipul din zona face parte din depunerile eoliene din pleistocen. Nisipul originar din Carpaţii nord-estici a fost depus de râurile din această zonă, formând un strat de 120-300 m. După ultima perioadă glaciară a avut loc o mişcare de subsidenţă în câmpia Someşeană, râurile au shimbat cursul, iar formarea reliefului a fost continuat de vânturi. Vânturile dominante în această perioadă au fost cele nord-nord-estice, ele au format dune cu o lungime de 0,5-1,5 km, şi cu înălţimi de 18-20 m. Punctul cu altitudinea cea mai mare a unităţii este vârful Hoportyó, cu înălţime de 183 m, cel mai înalt punct al Câmpiei Tisei. Între acestea s-au format văi paralele în locul vechilor cursuri de ape, adâncite şi de vânturile dominante. În aceste mici arii depresionare s-au format mlaştini numite tradiţional „nyírvízlápos", acestea fiind ultimele urme ale faunei şi vegetaţiei tradiţionale (Buka László - Gyarmathy István - Papp László).
     Câmpia de pe teritoriul României prezintă două sectoare cu caractere diferite, apărând ca fâşii înguste şi alungite: una de lângă graniţă(numită şi Câmpia Voivozi-Urziceni) şi cealaltă înspre sud-est (numită şi Câmpia Şilindru-Carei). Cele două unităţi cu caractere diferite pot fi separate prin linia ce trece peste localităţile Urziceni-Foieni-Sanislău-Pişcolt-Curtuişeni- Valea lui Mihai-Şimian.
Câmpia Voivizi-Urziceni este constituit din dune de nisip râmase din pleistocenul superior-holocen, pa baza cărora s-au format psamosoluri. Câmpia are o suprafaţă de 270 km2, cu o lungime de 40 km şi o lăţime medie de numai 7 km (pe teritoriul României). Dunele de nisip au înălţimi absolute între 140-160 m (160 m Creasta Lungă, 155 m Pe Deal, 155 m La Ferma etc.), iar zonele interdunale sunt situate la nivelul de 120-130 m. Nisipul este legat cu păduri de salcâm, iar lăcoviştile, zone mlăştinoase sunt mai bine dezvoltate de-a lungul văii Salcia. În această zonă sunt unele apariţii de gaze naturale şi gazolină (Curtuişeni, Pişcolt, Valea lui Mihai).
     Câmpia Şilindru-Carei este bine conturată spre sud-est de Culoarul Ierului, printr-o pantă de 5-10 m înălţime (terasa Ierului), pe linia localităţilor Şilindru-Tarcea-Galoşpetreu-Andrid-Irina-Portiţa-Vezendiu-Tiream. Unitatea are o suprafaţa de 400 km2 (Gr. Pop, 2005). Altitudinile sunt între 120-130 m, în extremităţile sud-vestică şi nord-estică fiind mai mari (Trei Maluri 150 m, 163 m Carei Sud). Câmpia este destul de netedă, înclinat în direcţia sudest-nordvest, având soluri fertile (cernoziomuri, faeoziomuri, luvisoluri), este transformat în arabil.

 
Ultimele pagini vizitate de dvs: