Bine aţi venit!           Curtuişeni (în maghiară Érkörtvélyes, colocvial Körtvélyes) este o localitate în judeţul Bihor, Transilvania, România, compusă din două sate, situată în Câmpia Carei şi menţionată documentar, prima oară, în 1342. Pe teritoriul comunei au fost descoperite în anul 1968 vestigii din epoca bronzului (topoare, seceri, brăţări) şi urmele unei cetăţi geto-dacice din sec. II-I î.C., în care s-au găsit arme de fier, obiecte de podoabă, ustensile din bronz, ceramică etc. Conform datelor recensământului din 2002 comuna avea 3.774 locuitori, dintre care 2.206 maghiari, 947 români, 619 ţigani, 1 slovac şi 1 sârb. Sub aspect confesional populaţia era alcătuită din 1.656 reformaţi, 1.296 ortodocşi, 484 romano-catolici, 334 greco-catolici ş.a.

sus