DATE DE CONTACT 
privind sediile Birourilor Electorale de Circumscripţie Comunală, Orăşeneşti şi Municipale


Nr. Crt.Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală, Orăşenescă, MunicipalăSediul Biroului Electoral de Circumscripţie Comunală, orăşenescă, municipalăPROGRAM DE LUCRUDate de ContactE-mail
41Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr.41 Curtuişeni- Judeţul BihorSediul Primăriei, com. Curtuişeni, sat Curtuişeni, nr.1709:00 -17.00Tel./Fax: 0259/465032 bh.curtuiseni@bec.ro ​​​​​​​
sus